คลิปเทสก่อนส่งลูกค้า INVERTER DANFOSS FC302 (ซ่อมทุกรุ่น)