รับสั่งพันหม้อแปลง ตามสเปกที่ลูกค้ากำหนดพร้อมตู้ติดพัดลมระบายอากาศได้ตามลูกค้้าแจ้ง

บาท

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

รับสั่งพันหม้อแปลงตามสเปกที่ลูกค้ากำหนด และตามงบลุูกค้า