สายโพรบ รุ่น 423PR3 0-500 องศา แบบขดสปิงยืดได้สูงสุด 2 เมตร หัวต่อชนิดK โพรบทำจากวัสดุสแตนเลส

สายโพรบ รุ่น 423PR3 0-500 องศา แบบขดสปิงยืดได้สูงสุด 2 เมตร หัวต่อชนิดK โพรบทำจากวัสดุสแตนเลส

หมวดหมู่:

คำอธิบาย