Q00UJCPU MITSUBISHI

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

Mitsubishi Q Series PLC CPU, Ethernet Networking Mini USB Interface, 40 kB Program Capacity